Internet Lock

Internet Lock

Internet Lock là một chương trình giúp điều khiển Internet chương trình và các kết nối
Người dùng đánh giá
3.2  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 10 giải thưởng
Internet Lock là một quyền kiểm soát và bảo vệ mật khẩu giải pháp cho internet nhiều mối quan hệ và chương trình. Với Internet Lock, anh có thể hoàn toàn kiểm soát được mạng nhiều mối quan hệ và phần mềm trong máy tính của anh.
Bằng cách sử dụng Internet Lock, anh có thể giới hạn hoặc là mật khẩu bảo vệ mạng quyền truy cập, lịch truy cập mạng, cứu mạng chương trình trên chắn IP địa chỉ hay miền, hạn dùng để truy cập cháu chỉ vào trang web em đã xác định, hay giữ chúng khỏi bị truy cập vi không mong muốn trang web.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac